Beans up de teler

Teelt en verdienmodel

De veldboon is  rijk is aan eiwitten en daarmee een veelbelovend gewas. Veldbonenplanten zorgen voor een doorwortelde bodem, wat goed is voor de gewassen die het jaar daarna op het land worden gebouwd. Ook hebben ze weinig bemesting nodig (ze halen zelf stikstof uit de lucht).                                                                          Momenteel is het verdienmodel voor de Nederlandse boer nog niet aantrekkelijk. Daarom wordt er veel onderzoek gedaan hoe boeren de veldbonen zo goed mogelijk kunnen telen: hoe de planten zoveel mogelijk eiwitten kunnen opleveren en hoe er zo duurzaam mogelijk geteeld kan worden.

Bean upinnovations & research

Beanthere

Bean Teams

De wereld van de Veldboon believers is aan het groeien. Zo zie je steeds meer Faba-velden, worden producenten enthousiast en vinden nieuwe producten de weg naar de consument. Maar, we staan nog aan het begin van een enorme ontwikkeling. Het Bean me up! - team is al ruim twee jaar betrokken bij wetenschappelijk onderzoek en ondersteuning van diverse bedrijven in de gehele keten. De veldboon van grond tot mond.